Licytacje

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse, OLX itp.

Komornik sądowy Michał Popiel jako komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. – kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonej przez siebie kancelarii komorniczej oraz stronach internetowych Krajowej Rady Komorniczej i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy obwieszczenia z informacjami o licytacjach w ramach prowadzonych przez siebie egzekucji z ruchomości i egzekucji z nieruchomości.

Na stronie internetowej kancelarii komornik sądowy Michał Popiel zamieszcza aktualne informacje o wyznaczonych licytacjach komorniczych, najczęściej ruchomości bądź nieruchomości na terenie miasta Bydgoszczy i terenie objętym przez okręg Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Strona jest na bieżąco uzupełniana o obwieszczenia z nowymi licytacjami, aby zagwarantować licytantom i potencjalnym nabywcom łatwy i stały do nich dostęp.

Obwieszczenia zamieszczane na stronie kancelarii komornika Michała Popiela oraz stronach Krajowej Rady Komorniczej i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zawierają opis przedmiotów poszczególnych licytacji z informacjami dla zainteresowanych dotyczącymi miejsca i rodzaju licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz daty i godziny licytacji. Poza tym zawierają również informacje o obowiązku wpłaty rękojmi w wysokości 10% sumy oszacowania, z podaniem konkretnej kwoty rękojmi jaką powinien uiścić potencjalny licytant. W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących zamieszczonych informacji proszę o kontakt telefoniczny bądź za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej.