Licytacje Nieruchomości

nieruchomosci-ikonaNIERUCHOMOŚCI

ruchomosci-ikonaRUCHOMOŚCI

ARCHIWUM

W sprzedaży publicznej mienia dłużnika ma prawo wziąć udział każdy, kto spełni określone ustawowo warunki, takie jak wpłata rękojmi w postaci 10 proc. od szacowanej wartości ruchomości: samochodu, sprzętu AGD i RTV, a także np. udziałów w spółce bądź innych składników mienia dłużnika.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel przeprowadza też licytacje nieruchomości. Obejmują one różnego rodzaju obiekty, w tym domy,działki oraz mieszkania własnościowe. Wyceny nieruchomości dokonuje biegły sądowy.

Wszystkie obwieszczenia o aukcjach zamieszczane są na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz funkcjonariusza publicznego zajmującego się egzekwowaniem orzeczeń najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Każde zawiadomienie zawiera opis nieruchomości, cenę wywołania oraz godzinę przetargu.

Licytacje prowadzone są przez komornika sądowego ustnie, chociaż zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy wkrótce przeprowadzenie licytacji będzie także możliwe drogą internetową. Żeby przystąpić do otwartej licytacji należy wpłacić wadium oraz mieć ukończone 18 lat. Pełnoletniość jest weryfikowana poprzez okazanie przez uczestników dowodu tożsamości.

Jeśli licytowana nieruchomość nie zostanie sprzedana podczas pierwszej licytacji, możliwe jest przeprowadzenie przez komornika sądowego drugiej licytacji na skutek wniosku wierzyciela. W razie bezskutecznego rozstrzygnięcia, możliwe jest także przejęcie nieruchomości na własność przez wierzyciela.

Najbliższe terminy licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00184776/0        27 października 2021 o godzinie 11:00            dodano: 6 października 2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-10-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64A w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do […]


Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik przyjmuje interesantów wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl