Licytacje Ruchomości

nieruchomosci-ikonaNIERUCHOMOŚCI

ruchomosci-ikonaRUCHOMOŚCI

ARCHIWUM

Podczas aukcji o charakterze publicznym można stać się właścicielem samochodu, sprzętu AGD i RTV, zabytkowych mebli, dzieł sztuki, zegarków, markowej odzieży i wielu innych ruchomości, które zostały objęte egzekucją. Licytację ruchomości ma prawo przeprowadzić właściwy komornik sądowy,w przedmiotowym przypadku komornik przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel.

Obwieszczenia o licytacji ruchomości zamieszczane są na stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz na witrynie komornika sądowego. Zawiadomienia trafiają do sieci najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną aukcją i zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat licytacji ruchomości, np. samochodów, łodzi, przyczep i innych ruchomości dłużnika . Do wiadomości publicznej podaje się także cenę wywołania oraz wskazówki o charakterze organizacyjnym.

Do przetargu może przystąpić każdy, kto ma ukończone 18 lat i może to udowodnić legitymując się odpowiednim dokumentem. Warunkiem koniecznym jest także uiszczenie rękojmi w wysokości 10 proc. od szacowanej wartości ruchomości. Jeśli osoba, która przystąpiła do licytacji jej nie wygra, rękojmia jest zwracana. Natomiast w przypadku wygranej jest ona zaliczana w poczet ceny, a nabywca zostaje zobowiązany jedynie do uregulowania brakującej ceny nabycia. W licytacji może także uczestniczyć pełnomocnik, który przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo do nabycia konkretnej nieruchomości.

Istnieją wyjątki, w licytacji nie może wziąć udziału sam dłużnik, komornik sądowy, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Jeśli w trakcie przetargu nie dojdzie do sprzedaży ruchomości, możliwe jest wyznaczenie drugiej licytacji na wniosek wierzyciela. Wówczas daną ruchomość komornik sądowy może zlicytować nawet za połowę ceny wyjściowej.

Licytacje odbywają się w formie ustnej, chociaż zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy wkrótce kupno mienia dłużnika będzie mogło się odbywać również za pośrednictwem internetu.

Najbliższe terminy licytacji:

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik przyjmuje interesantów wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl